دنیای موبایل اول: آیا وقت آن است که خرچنگ ها را بشکنیم؟

همانند هر تغییر دیگر در مقیاس بزرگ به زیرساخت جستجو گوگل، تصمیم گوگل برای اتخاذ اولین نمایه سازی تلفن همراه باعث مخلوطی از سردرگمی، فریب و هیجان شد. این پست…

Read more »