مردم دوست ندارند از شما خرید کنند: ۶ راه برای فروش در هر شرایط

قسم می خورم، هر روز برخی از فروشندگان را در LinkedIn می بینم می گویند: “چیزی که شما از دست دادید این است که در ۵۰۰ سال تجربه فروشم مردم…

Read more »